ติดต่อเรา line@ :@cbdthailand
   หรือกดลิ้งค์ด้าานล่างนี้ได้เลย

 


Email: cbdthailand2019@gmail.com

© 2019 All right reserved. Cbd Thailand

กัญชา หรือ กัญชง ??

 กัญชาและกัญชง เป็นพืชในตระกูล Cannabis เหมือนกันโดยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในตอนใต้ของทวีปเอเชีย


     โดยกัญชา หรือ cannabis indica จะเป็นพืชที่มีลักษณะความสูงไม่เกิน 2เมตร ลักษณะต้นเป็นปล้องหรือข้อสั้นๆ แตกกิ่งก้านมากและแตกเป็นกิ่งสลับ เปลือกจะมีลักษณะไม่เหนียว ให้เส้นใยที่มีคุณภาพต่ำ ใบจะมีประมาน5-7แฉกและมีสีเขียวถึงเขียวเข้ม โดยที่การเรียงตัวของใบจะชิดกัน เมล็ดมีขนาดเล็ก ผิวเมล็ดมันวาว เมื่อนำใบมาสูบจะมีกลิ่นหอม คล้ายหญ้าแห้ง สาร Canabinoid ที่สกัดได้จากกัญชา จะมีปริมาณ THC (Tetrahydrocannabinol)สูง ในขณะที่ปริมานCBD (Cannabidiol)จะไม่สูงมาก ซึ่งไอ้เจ้า THC ที่อยู่ในกัญชานี่เอง ที่เป็นตัวที่ส่งผลกับสมองเราโดยตรง ทำให้เรารู้สึกเมาเวลาเราสูบกัญชา หรือ เราใช้น้ำมันที่สกัดจากกัญชาโดยตรง ซึ่งปริมานที่ต่างกันของสาร THC กับ CBD ก็จะมีผลในการรักษาที่ต่างกัน ซึ่งเราจะมาอธิบายรายละเอียดในส่วนต่อๆไป

     ส่วน กัญชง หรือ cannabis Sativa เป็นพืชที่มีลักษณะลำต้น สูงมากกว่า 2เมตร ลำต้นจะเป็นปล้องหรือข้อยาวๆ แตกกิ่งก้านน้อยและแตกกิ่งไปในทางเดีนวกัน ให้เส้นใยที่มีคุนภาพสูง คนจึงนิยมนำเส้นใยของกัญชงไปถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม เมล็ดมีขนาดใหญ่และมีผิวเมล็ดหยาบด้าน เมื่อนำใบมาสูบจะไม่มีกลิ่นหอมเหมือนกัญชา โดยสาร Canabiniod ที่ได้จากกัญชง จะมีปริมาน CBDที่สูงมากเมื่อเทียบกับกัญชา และจะมามีปริมาน THC ที่น้อยมาก ทำให้น้ำมันที่ได้จากกัญชงเมื่อนำมาใช้แล้ว จะไม่ส่งผลกับสมองโดยตรง ทำให้เป็นที่นิยมใช้กันในวงการแพทย์มากกว่า น้ำมันที่สกัดจากกัญชา

     สรุปแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับ อันที่เค้าสูบๆกันแล้วเมา ตาเยิ้มๆ ก็คือกัญชาครับ  เอามาสกัดเป็นน้ำมันได้เหมือนกัน แต่ใช้แล้วจะเมาครับ ยิ่งคนไม่เคยใช้จะยิ่งเมา ส่วนตัวที่เอามาสูบไม่ได้คือ กัญชง อันนี้คืออันที่เราเอามาสกัดเป็น CBD oil ใช้แล้วไม่เมาครับ

  • Untitled-1
  • 2